ปฏิทินวันหยุด

Untitled-2.jpg

ประกาศ มจธ.
ประกาศ มจธ. เรื่อง เลื่อนวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563
ประกาศวันหยุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ประกาศวันหยุด วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ มจธ. เรื่อง วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
วันหยุดตาม มติ ครม. หยุดวันที่ 26 ต.ค.60

ปฏิทินวันหยุดราชการ
วันหยุดราชการ ประจำปี 2563
วันหยุดราชการ ประจำปี 2562