ปฏิทินวันหยุด


Untitled-2.jpg

ประกาศ มจธ.
 1. ประกาศ มจธ. วันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 2. ประกาศ มจธ. วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565
 3. ประกาศ มจธ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี พ.ศ. 2565
 4. ประกาศ มจธ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ในปี พ.ศ. 2564
 5. ประกาศ มจธ. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
 6. ประกาศ มจธ. เรื่อง เลื่อนวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563
 7. ประกาศวันหยุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562
 8. ประกาศวันหยุด วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
 9. ประกาศ มจธ. เรื่อง วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
 10. ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
 11. วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
 12. วันหยุดตาม มติ ครม. หยุดวันที่ 26 ต.ค.2560

ปฏิทินวันหยุดราชการ
 1. วันหยุดราชการ ประจำปี 2567 / 2024 Holiday
 2. วันหยุดราชการ ประจำปี 2566 / 2023 Holiday
 3. วันหยุดราชการ ประจำปี 2565
 4. วันหยุดราชการ ประจำปี 2564
 5. วันหยุดราชการ ประจำปี 2563
 6. วันหยุดราชการ ประจำปี 2562
 7. วันหยุดราชการ ประจำปี 2561