ปฏิทินวันหยุด


Untitled-2.jpg

ประกาศ มจธ.
 1. ประกาศ มจธ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี พ.ศ. 2565
 2. ประกาศ มจธ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ในปี พ.ศ. 2564
 3. ประกาศ มจธ. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
 4. ประกาศ มจธ. เรื่อง เลื่อนวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563
 5. ประกาศวันหยุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562
 6. ประกาศวันหยุด วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
 7. ประกาศ มจธ. เรื่อง วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
 8. ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
 9. วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
 10. วันหยุดตาม มติ ครม. หยุดวันที่ 26 ต.ค.2560

ปฏิทินวันหยุดราชการ
 1. วันหยุดราชการ ประจำปี 2565
 2. วันหยุดราชการ ประจำปี 2564
 3. วันหยุดราชการ ประจำปี 2563
 4. วันหยุดราชการ ประจำปี 2562
 5. วันหยุดราชการ ประจำปี 2561