หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

คำตอบ:
  1. ขอรับเเบบฟอร์มหนังสือรับรอง ที่ สทบ.
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th/ หัวข้อ แบบฟอร์ม >หนังสือรับรอง
  3. หรือ ทาง MS form ได้ที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/D5xq6t7nX6
คำตอบ: หลังจากได้รับเรื่อง ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง)
คำตอบ:
  1. เอกสารประกอบการยื่นขอ ViSA
  2. เอกสารประกอบการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ เป็นต้น
  3. รับรองประสบการณ์การทำงาน เช่น สมัครงาน เป็นต้น