รับสมัครลูกจ้าง สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งอาจารย์มัธยม และนักบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธ

05/18/2020

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่ง นักวิจัยโครงการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีความสนใจทำงานบูรณาการ ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงวิธีกา

05/18/2020


เพิ่มเติม