ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศ มจธ. เรื่อง เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี พ.ศ. 2566 (จาก 2 ม.ค. 67 เป็น 29 ธ.ค. 66)

10/31/2023
ประกาศ มจธ. เรื่อง เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี พ.ศ. 2566 (จากวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566)