ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

04/11/2019
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา