ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพิ้นดินและระบบแอพพลิเคชั่ภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

02/13/2019
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพิ้นดินและระบบแอพพลิเคชั่ภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)