ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งการขอข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

12/20/2018
ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งการขอข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.