ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ

06/24/2019
ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ