ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศ มจธ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ในปี พ.ศ. 2564

01/29/2021
ประกาศ มจธ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ในปี พ.ศ. 2564