ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

คู่มือการใช้งานระบบ IPOP-Time Management

02/24/2021
คู่มือการใช้งานระบบ IPOP-Time Management

 1. สำหรับผู้บังคับบัญชา
 2. สำหรับ Admin หรือ ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการลาของหน่วยงาน
 3. สำหรับ User หรือ บุคลากร / For User (EN)