เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

09/27/2020

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

09/23/2020

ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

09/22/2020

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งอาจารย์มัธยม และนักบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธ

09/21/2020

รับสมัครลูกจ้าง สถาบันการเรียนรู้ 3 ตำแหน่ง

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา และผู้ประสานงานโครงการฯ (JSTP) ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

09/02/2020


เพิ่มเติม