เพิ่มเติม


หมายเหตุ: ความหมายของสีปฏิทินกิจกรรม

  • สีเหลือง หมายถึง HR Action Plan (Boss)
  • สีส้ม หมายถึง HR Activity Calendar
  • สีเทา หมายถึง ปฏิทินวันหยุดราชการ