เพิ่มเติม

รับสมัครหัวหน้าภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รับสมัครหัวหน้าภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

07/29/2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

07/23/2020

ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Data Analyst / Analytic Service Developer (Remote)

ทีมงาน Education Technology Development and Service ยินดีรับสมัคร Data Analyst / Analytic Service Developer เพื่อมาร่วมออกแบบและผลักดันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปพร้อมๆ กับเรา ดังนั้นหากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ เรากำลังรอคุณอยู่…

07/21/2020

ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Software Developer

ทีม Education Technology Development and Integration Support (ETS) ยินดีรับสมัคร Software Developer เพื่อมาร่วมออกแบบและผลักดันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปพร้อมๆ กับเรา ดังนั้นหากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ เรากำลังรอคุณอยู่…

07/21/2020

สำนักเคเอกซ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานของสำนักเคเอกซ์

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

07/21/2020


เพิ่มเติม