เพิ่มเติม

รับสมัครลูกจ้าง สถาบันการเรียนรู้ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11/30/2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ(Technology Liaison Officer;LO)

ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ผลักดัน และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆอย่างเข้มแข็ง และระยะยาว ระหว่างมหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้านการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศ และค

10/26/2020


เพิ่มเติม


หมายเหตุ: ความหมายของสีปฏิทินกิจกรรม

  • สีเหลือง หมายถึง HR Action Plan (Boss)
  • สีส้ม หมายถึง HR Activity Calendar
  • สีเทา หมายถึง ปฏิทินวันหยุดราชการ